Työhypoteesi


viettiteoria kaipaa päivityksen aivotutkimuksen tulosten valossa.
emootio on tässä avainsana. emootio selittää eläimen käyttäytymisen.
emootiot ovat toimintoja tai liikkeitä ja monet niistä ovat nähtävissä kun ne tapahtuvat ilmeissä, äänessä tai erityisessä käyttäytymisessä. osa prosesseista eivät ole julkisia, mutta ne saadaan näkyviin tieteellisillä koettimilla, kuten hormoonianalyyseilla ja sähköfysiologisten aaltojen hahmoista.
emootiot syntyvät yksinkertaisista reaktioista, jotka helposti parantavat eliön eloon jäämistä ja näin säilyvät evoluutiossa.
kaikki eliöt vaatimattomasta amebasta aina ihmiseen saavat syntymässään laitteita, jotka on suunniteltu ratkaisemaan elämän perusongelmat automaattisesti, ilman asiaankuuluvaa päättelyä. nämä ongelmat ovat energialähteiden löytäminen, energian talteenotto ja muuttaminen, elämän prosessien kanssa yhteismitallisen kemiallisen tasapainon ylläpito eliön sisuksissa, eliön rakenteen ylläpito korjaamalla kulumisen ja rappeutumisen aiheuttamat viat sekä sairauden fyysisen vamman ulkoisten aiheuttajien torjunta. Yksi sana eli homeostaasi kuvaa tätä säätöjen joukkoa.
evoluution mittaan elämän säädön synnynnäinen ja automaattinen laitteisto, homeostaasikone, kehittyi varsin hienostuneeksi.
emootiot jaetaan kolmeen luokkaan: taustaemootiot, ensisijaiset eli primaariset ja sosiaaliset eli sekundaariset emootiot.
emootioiden rajat ovat huokoiset ja ovat osittain sisäkkäisiä.
taustaemootiossa keho viestittää poikkeamasta ja eliö pyrkii homeostaasiin käyttäytymisen tai sisäisen säätelyn avulla.
ensisijaiset emootiot on helpoin ulkopuolisen tunnistaa. perusemootioihin kuuluvat mm. pelko, viha, iloisuus.
sosiaalisia emootioita on havaittavissa lähinnä laumakäyttäytymisessä
varsinainen emootio on erilaisten kemiallisten ja neuraalisten prosessien hahmo jonka aivot tuottavat kun ne havaitsevat emotionaalisesti merkittävän ärsykkeen.
evoluutio on valmistanut aivot vastaamaan tiettyihin emotionaalisesti merkittäviin ärsykkeisiin tietyillä toimintajoukoilla. kuitenkaan vasteet käynnistävien esineiden luettelo ei rajoitu vain evoluution asettamiin, ne sisältävät monia muitakin esineitä, jotka opitaan elämän mittaan emotionaalisista kokemuksista.
vasteiden välitön tulos on väliaikainen muutos kehontilassa sekä kehon kartoittavien aivojen rakenteen tilassa.
vasteiden lopullinen tulos on eliön saattaminen eloon jäämiselle ja hyvinvoinnille suotuisiin olosuhteisiin.

tulen täydentämään tätä työhypoteesia ajoittain täällä ja kokonaisuutena julkaisen sen kirjassani.

Pyydän teitä aloittamaan keskustelun aiheesta eri keskustelupalstoilla ja poimimaan niistä parhaat palat minulle sähköpostiini kennel@reikon.net